Wiadomości
Dni Kultury Polskiej w Jelgavie

Dni Kultury Polskiej w Jelgavie

W dniach 23–30 listopada Jelgavski Oddział Związku Polaków na Łotwie zorganizował Dni Kultury Polskiej. W ramach obchodów ...

Andrzejkowy wieczór w Domu Polskim

Andrzejkowy wieczór w Domu Polskim

Już od wielu lat Dom Polski w Dyneburgu podtrzymuje jedną z najweselszych polskich tradycji ludowych – wieczór wróżb andrz...

Polskie piosenki kabaretowe na Łotwie

Polskie piosenki kabaretowe na Łotwie

W dniach 22-24 listopada na Łotwie przebywał teatr „William-Es” z Wałbrzychu na czele z panią Danutą Gołdon-Legler.

<...

Koncert Niepodległościowy – ofiara nigdy nie zostanie zapomniana

Koncert Niepodległościowy – ofiara nigdy nie zostanie zapomniana

W ubiegłym roku koncert niepodległościowy dla łotewskich Polaków przywieźli Polacy z Kraju, lecz w tym roku niesamowicie w...

Pierwszy koncert nowego zespołu instrumentalnego CKP

Pierwszy koncert nowego zespołu instrumentalnego CKP

Kolejny sezon koncertowy w Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu zaczął się od występu nowego zespołu instrumentalnego, któ...

Imprezy niepodległościowe w Rēzekne

Imprezy niepodległościowe w Rēzekne

Tegoroczne imprezy niepodległościowe w Rēzekne zostały zorganizowane upamiętniając przede wszystkim żołnierzy polskich, kt...

ODDZIAŁ ZPŁ W DYNEBURGU „PROMIEŃ”
Andrzejkowy wieczór w Domu Polskim

Andrzejkowy wieczór w Domu Polskim

Już od wielu lat Dom Polski w Dyneburgu podtrzymuje jedną z najweselszych polskich tradycji ludowych – wieczór wróżb andrzejkowych. Tegoroczna impreza odbyła się w przeddzień święta – 29 listopada.

W tajemniczy nastrój uczestników zabawy wprowadziła grupa teatralna „Uśmiechnięta tęcza” przedstawiając krótki spektakl ukazujący różnorodność wróżb andrzejowych. Następnie reżyserka Milena S...