Program artystyczny p.t. "Pieśń o Tej, co nie zginęła"