Wiadomości

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022
Publikacje wyrażają jedynie podlądy autorów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.