„Po ścieżce uśmiechu” w Gimnazjum Polskim w Rēzekne

„Po ścieżce uśmiechu” w Gimnazjum Polskim w Rēzekne

W Państwowym Polskim Gimnazjum w Rēzekne 8 października 2019 r. pod patronatem Ambasady RP w Rydze zorganizowano konkurs recytatorski dla uczniów klas IV-VI. Zrealizowano go w ramach projektu „Po ścieżce uśmiechu” autorstwa polonistki Beaty Baraś. 

W jury zasiedli: przewodnicząca rezekneńskiego oddziału Związku Polaków na Łotwie Bernadeta Geikina-Tolstova oraz nauczyciele – Elżbieta Nazarowa i Marcin Bartnik. Członkowie komisji zwracali uwagę zarówno na interpretację wierszyków, jak i na poprawną wymowę przejętych występem recytatorów. W konkursie wzięło udział 29 uczestników, przygotowywanych przez polonistki: Elżbietę Bieniewicz, Annę Wowere i Beatę Baraś. 

Wśród uczniów klasy IV pierwsze miejsce ex aequo zajęły Agrita Fiodorova i Eva Šeslere, a III miejsce Sindija Astašova. Wyróżnienia otrzymały Betija Bernane, Sanita Kižla i Valerija Rozviazeva. Wśród uczniów klasy V pierwsze miejsce zajęła Laura Mičule, II miejsce – Mila Pavkšto, a III miejsce – Sofija Smirnova. Jurorzy wyróżnili Sofiję Ovečkiną, Adriānę Sokolovą oraz Ņikitę Žurņę. Wśród najstarszych uczestników czyli uczniów klasy VI najlepsza była Dariana Štokne, II miejsce zdobyła Aļesja Pančenko, a III miejsce – Daniela Diāna Patmalniece. Wyróżnienie otrzymała Dagnija Zute.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Ambasadę RP w Rydze oraz dyrekcję Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rēzekne. Najlepsi recytatorzy będą reprezentować szkołę podczas centralnych eliminacji XXVIII Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2019”.