„Sztuka jako styl życia”

„Sztuka jako styl życia”

Galeria Centrum Sztuki Marka Rotko w Daugavpils często gości wystawy artystów polskiego pochodzenia. 14 października otworzono tutaj wystawę prac Tadeusza Łapińskiego pod tytułem „Sztuka jako styl życia”.

Tadeusz Łapiński jest naprawdę wybitną osobistością – należy do grona najwybitniejszych grafików świata, którego twórczość jest źródłem inspiracji i nauki dla młodych twórców. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1955 uzyskał dyplom, a jego talent i cechy osobowości otworzyły mu drogę do światowej kariery artystycznej. W 1963 roku wyjechał z Polski i po pobycie w Jugosławii, Francji i Brazylii pod koniec lat 60. na stałe osiadł w Stanach Zjednoczonych. Tam w latach 60. poznał Marka Rothko i przejął od niego przekonanie o decydującym wpływie podświadomości na wszystko, co robimy.

            Profesor Tadeusz Łapiński od wielu lat był silnie związany z Grodziskiem Mazowieckim, gdzie mieszkał i tworzył podczas pobytu w Polsce. Kilka lat temu Rada Miejska Grodziska nadała honorowe obywatelstwo światowej sławy grafikowi. Postać artysty podczas otwarcia wystawy przybliżył zastępca burmistrza Grodziska Mazowieckiego Tomasz Krupski.

            Prace Tadeusza Łapińskiego wystawiane były w krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Otrzymał liczne nagrody w Polsce i za granicą. W swej twórczości skupiał się na litografii barwnej i był autorem oryginalnych rozwiązań w zakresie warsztatu grafiki kolorowej.

Niestety artysta, który planował przyjechać na otwarcie wernisażu swoich prac do Dyneburga, zmarł w połowie września w USA. Na otwarciu wystawy wyświetlono poświęcony mu film dokumentalny – w ten sposób Łapiński niejako pośrednio towarzyszył licznie zgromadzonym na otwarciu jego wystawy sympatykom.