„Utworzenie ośrodka polskiego przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rydze”:

„Utworzenie ośrodka polskiego przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rydze”:

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego wsparła w 2023 r. Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Rydze w przeprowadzeniu prac związanych z adaptacją zaplecza plebanii na parafii na potrzeby działalności społeczności polskiej i jej członków. Związany z zadaniem projektowym budynek duszpasterski mieszczący się przy ulicy Pils 2 jest częścią historycznego kompleksu kościoła katolickiego Matki Boskiej Bolesnej w Rydze, który jest zabytkiem architektonicznym o znaczeniu krajowym. Do 1885 roku był to jedyny kościół katolicki na terenie Rygi. W drugiej połowie XIX wieku kościół został przebudowany i powiększony według projektu znanego ryskiego architekta Johanna Felsko. Od 1940 roku boczna kaplica przy kościele służyła także grekokatolikom. Językiem kazań w świątyni jest język łotewski, lecz w każdą niedzielę i święta odbywają się także msze w języku polskim. Miejscowa społeczność polska nie ma obecnie jednej konkretnej lokalizacji w Rydze, w której mogłaby się spotykać i organizować wspólne działania edukacyjne, kulturalne i aktywizacyjne. Pomieszczenia plebani znajdują się w złym stanie, wymagają remontu, po którym mogłyby pełnić funkcję centrum działalności polskiej w Rydze.

Projekt przewiduje odrestaurowanie i naprawę grupy pomieszczeń dostosowując je do współczesnych wymagań i funkcji miejsca spotkań. Obecny stan pomieszczeń nie nadaje się do użytkowania. W wyremontowanych pomieszczeniach postanie również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym małe pomieszczenie aneks kuchenny. Odremontowane sale staną się miejscem spotkań ryskiej społeczności polskiej. Społeczność naszych rodaków nie ma na terenie Rygi jednego miejsca spotkań.  Działanie projektowe przyczyni się do stworzenia centrum działalności polskich organizacji w tym mieście i regionie.

„Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2023”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.