103. rocznica Kampanii Latgalskiej

103. rocznica Kampanii Latgalskiej

Sto trzy lata temu doszło do jednej z najbardziej znaczących dla scalenia Łotwy operacji wojskowych, która pozwoliła wyrwać wschodnią część kraju z niewoli bolszewików. Zwycięska Kampania Łatgalska doszła do skutku na mocy porozumienia zawartego przez naczelne dowództwo Armii Łotewskiej oraz polskiego attaché wojskowego w Rydze, pułkownika Aleksandra Myszkowskiego. Decyzję o zaangażowaniu Polski na wschodnich krańcach ziem łotewskich podjął marszałek Józef Piłsudski. Armia Polska wystawiła na operację trzydziestu tysięcy żołnierzy, podczas gdy armia łotewska dysponowała wtedy tylko dziesięcioma tysiącami.

Trzeciego stycznia 1920 roku połączone wojska polskie i łotewskie, pod dowództwem generała Edwarda Rydza-Śmigłego oraz Sztabu Głównego Armii Łotewskiej, stanęły do walki z bolszewikami. W ramach akcji o kryptonimie Zima w ciągu trwających prawie miesiąc walk wyparły najeźdźców z terenów łotewskich. W bojach o Dyneburg poległo około pięciuset żołnierzy polskich, dwustu trzydziestu siedmiu z nich pochowano na Słobódce. Kwatery polskich legionistów rozsiane są po całej Łatgalii.

Kampania Łatgalska pozwoliła na nawiązanie bezpośrednich kontaktów między Drugą Rzeczpospolitą a Łotwą, a także na skrócenie frontu polsko-bolszewickiego nad Dźwiną, na czym szczególnie zależało Polakom.

W 103. rocznicę wyzwolenia z rąk bolszewików Dyneburga w Parku Wolności odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i wieńców przy Krzyżu na Słobódce. Po odegraniu Hymnów Łotwy i Polski prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz przywitał obecnych i przypomnił w jakich okolicznościach wyzwolono Dyneburg w dalekim 1920 roku.

Uroczystość obchodów rocznicy Kampanii Łatgalskiej w Daugavpils swoją obecnością zaszczycili attaché Obrony RP na Łotwie płk Tadeusz Słomczewski, Konsul RP Mariusz Podgórski, zastępca Attaché Obrony podpułkownik Sławomir Kłosowski, dowódca PKW Łotwa mjr Daniel Fac, zastępca dowódcy 34. Batalionu mjr Walery Baranowski, radny miasta Daugavpils Mieczysław Truskowski, przedstawiciele Związku Polaków oraz Centrum Kultury Polskiej.

Należny hołd polskim żołnierzom oddano również przy pomniku dowódców wojsk polsko-łotewskich – marszałków Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego oraz generałów Peterisa Valdemarsa Radzinsza i Janisa Balodisa.

Polska delegacja na czele z Prezesem ZPŁ Ryszardem Stankiewiczem, odwiedziła również inne miejsca pamięci na terenie Łatgalii: kwaterę żołnierzy polskich na cmentarzu w Ławkiesach, Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim w Dyneburgu oraz grób Nieznanego Oficera WP, miejsce pochówku którego było potwierdzono w ubiegłym roku w rezultacie badań sondażowych.

Polacy na Łotwie dbają o miejsca pamięci swoich rodaków, którzy zapłacili za wolność najwyższą cenę.