20-lecie Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu

20-lecie Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu

W 1997 roku z inicjatywy dyneburskich Polaków oraz przy wsparciu lokalnych władz samorządowych zostało założone Centrum Kultury Polskiej. Obchody jubileuszu 20-lecia placówki odbyły się 21 października w Domu Kultury Powiatu Daugavpilskiego.

            Barwna i wzruszająca impreza poświęcona jubileuszowi Centrum zaczęła się od filmiku, który został utworzony na powszedni jubileusz czyli 15-lecie centrum. Prowadzące Krystyna Kunicka i sama pani dyrektor Żanna Stankiewicz w sktócie przedstawiły widzom działalność centrum, w którym obecnie oprócz chóru “Promień” (dyrygent Regina Krukowska, akompaniator Ludmiła Andrejewa) i zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” (kierownik Żanna Stankiewicz) działa też grupa teatralna „Uśmiechnięta tęcza” (reżyser Milena Sawkina) i zespół wokalny „Barwy Daugawy” (kierownik Stanisław Jakowenko). Najmłodsi uczniowie Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego po lekcjach przychodzą do klubu „Polska chatka” (prowadząca Renata Rożoszczonok). W tym roku założono Klub Młodych Czytelników „Okno na Świat”.

            Życzenia dla centrum złożyli wice-burmistrz Duneburga Aivars Zdanovskis, sekretarza stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin, kierownik Oddziału Integracji Społecznej i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Departamentu Integracji Społecznej, Ministerstwa Kultury Republiki Łotewskiej Anita Kleinberga, Ambasador RP Ewa Dębska, przedstawiciele duchowieństwa oraz wielu zaprzyjaźnionych placówek kulturalnych i oświatowych.

            W trakcie koncertu wystąpił Stanisław Jakowenko i solistki z „Barw Daugavy”, młodzież i dzieci z zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” oraz chór „Promień”.