25-lecie konsekracji biskupa Janisa Bulisa

25-lecie konsekracji biskupa Janisa Bulisa

Ojciec duchowny Janis Bulis został konsekrowany na biskupa diecezji Liepajskiej w czerwcu 1991 roku, a od roku 1996 do dnia dzisiejszego jest biskupem diecezji Rezeknieńsko-Agłońskiej.

„Życie Jubilata pokazuje, jak wiele można zdziałać, gdy wszystko odda się Panu Bogu i działa w mocy Ducha Świętego” – powiedział podczas kazania kardynał J. Pujāts. Przypomniał zebranym niełatwe czasy sowieckie oraz wielki wkład kościoła katolickiego w nowoczesną historię Łotwy.

            Biskup Bulis urodził się 17 sierpnia 1950 roku w niewielkiej łatgalskiej miejscowości Briģi. W 1977 roku po zakończeniu Ryszkiego Seminarium Duchownego rozpoczął posługę kapłańską.

            W uroczystej Mszy Świętej 27 czerwca wzięło udział kilkudziesięciu księży z całej Łotwy, biskupi ze wszystkich diecezji łotewskich oraz nuncjusz apostolski w krajach Bałtyckich. Życzenia jubilatowi złożyli również liczni goście oraz setki wiernych.