96 ROCZNICA KAMPANII ŁATGALSKIEJ

96 ROCZNICA KAMPANII ŁATGALSKIEJ

Początek stycznia dla łotewskich Polaków to obchody rocznicy Kampanii Łatgalskiej, kiedy to właśnie polscy żołnierze przyczynili się do wyzwolenia ziemi łotewskiej z rąk bolszewików. 3 stycznia przy Krzyżu na Słobódce w Dyneburgu to znaczące wydarzenie uczcili przedstawiciele Dyneburskiego Oddziału „Promień” oraz przedstawiciele Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej Polskiej. Upamiętniając 96. rocznicę wyzwolenia miasta przy krzyżu strzeżonym przez wartę Związku Strzeleckiego wieńce i kwiaty złożyli nie tylko miejscowi Polacy i goście, lecz również przedstawiciele Ambasady RP w Rydze - Ewelina Brudnicka i Radosław Brudnicki.

10 stycznia złożono kwiaty i wieńce oraz zapalono znicze przy pomniku Legionów Polskich w Krasławiu. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Ambasady RP w Rydze - Radosław Brudnicki, Prezes Związku Polaków na Łotwie – Ryszard Stankiewicz, Prezes oddziału ZPŁ w Krasławiu – Józef Dobkiewicz oraz przedstawiciele ZPŁ.