99. rocznica operacji „Zima”

99. rocznica operacji „Zima”

Co roku 3 stycznia dyneburscy Polacy udają się pod betonowy Krzyż na Słobódce, by uczcić wyzwolenie miasta z rąk bolszewików.

W tym roku obchodziliśmy już 99. rocznicę operacji "Zima" czyli połączonej ofensywy wojska polskiego i łotewskiego, która miała na celu wyzwolenie Łatgalii z rąk bolszewików i połączenie wszystkich regionów Łotwy.

Udział w uroczystościach, które odbyły się 3 stycznia w Dyneburgu i Krasławiu, wzięła Ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn, a także przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego na Łotwie i prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz.

Oddając hołd poległym i walczącym pod Krzyżem na Słobódce w Dyneburgu oraz przy pomniku poległych Legionistów Polskich na cmentarzu w Krasławiu, Pani Ambasador podkreśliła, iż wydarzenia sprzed prawie stu lat nadały ton współczesnym relacjom polsko-łotewskim, a zawarty w tamtym okresie sojusz polityczno-wojskowy ma swoją kontynuację dzisiaj.

Hołd poległym polskim legionistom w Dyneburgu i Krasławiu oddali również miejscowi przedstawiciele środowisk polonijnych, a w Krasławiu na uroczystość przybył także burmistrz miasta Gunārs Upenieks.