Dni Kultury Polskiej w Rezekne

Dni Kultury Polskiej w Rezekne

W ramach projektu finansowanego przez Łatgalski Program Projektów Organizacji Pozarządowych Rezeknieński Oddział Związku Polaków na Łotwie zorganizował „Dni Kultury Polskiej w Rezekne”. Oprócz imprezy „Noc Mazura” w Dłużniewie 8 września, w Domu Kultury w Rezekne 9 września odbył się także koncert polskich zespołów, który zebrał liczne grono widzów zainteresowanych polską muzyką i tańcem.

Na deskach Domu Kultury wystąpiły polskie zespoły amatorskie z całej Łotwy. Zainaugurowała spotkanie kompozycja choreograficzna zespołu dziecięcego „Koloryt” z Rezekne, po której wystąpił laureat prestiżowej nagrody „Za sławienie Polski i Polskości” zespół tańca ludowego „Kukułeczka”. Wystąpili również gospodarze imprezy – chór „Jutrzenka”, a także duet z Rygi – Dagmara Malzuba i Maria Legeza, który przyjechał z bogatym repertuarem piosenek opartych na poezji Marii Konopnickiej.

Koncert był przeplatany opowiadaniami o historii łotewskich Polaków, kulturze oraz znanych w całym świecie postaciach z terenów inflanckich. W finale wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia wspólnie wykonali hymn Polaków mieszkających poza granicami Kraju – „Gaude Mater Polonia”.