Dyskusja o oświacie polskiej na Wschodzie

Dyskusja o oświacie polskiej na Wschodzie

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP 6 czerwca poświęcone było omówieniu sytuacji oświaty polskiej na Wschodzie. W obradach wzięli udział działacze oświatowi i przedstawiciele organizacji Polaków z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i polskich organizacji pozarządowych, działających na rzecz Polaków na Wschodzie.

Łotwę reprezentowali Prezes ZPŁ Ryszard Staniewicz oraz dyrektor Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu, Halina Smulko. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu scharakteryzowała problemy polskiego szkolnictwa na Łotwie oraz zwróciła uwagę na niezadowalający technicznie stan budynku placówki przy ulicy Marijas 1.  

Posiedzenie trwało ponad 4 godziny. Przedstawiciele Polaków ze Wschodu przekazali senatorom uwagi na temat sytuacji polskiej oświaty w ich krajach i jej najważniejszych problemów. Mówili też o swoich oczekiwaniach w stosunku do polskich władz. Podczas posiedzenia wiceminister edukacji narodowej Marzenna Drab przedstawiła ofertę resortu, skierowaną do polskich środowisk oświatowych za granicą, dotyczącą m.in. szkoleń dla nauczycieli, podręczników i edukacyjnych platform elektronicznych czy delegowania polskich nauczycieli.

W zakończeniu obrad wiceprzewodniczący Departamentu ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Wojciech Tyciński poinformował, że została opracowana strategia rozwoju nauczania języka polskiego za granicą i jeszcze w tym roku szkoły polskie na Łotwie dostaną środki na modernizację budynków polskich ośrodków oświaty.