Dzień Matki w Ławkiesach

Dzień Matki w Ławkiesach

Ławkiesy to nie tylko miejsce pochówku polskich żołnierzy, lecz przede wszystkim to piękna miejscowość z bardzo sympatycznymi mieszkańcami. Właśnie tutaj w Domu Kultury 12 maja zorganizowano imprezę z okazji Dnia Matki.

W koncercie wzięły udział miejscowe zespoły amatorskie, a także Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka” oraz młodzieżowy zespół wokalny „Barwy Daugawy”. Atmosfera na sali była ciepła i rodzinna, a każdy występ wzbudzał owacje i głośne oklaskiwany. Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka” przyjechał do Ławkiesów „z marszu” – od razu po zakończeniu Festiwalu Polskiego Folkloru w Łatgalii i zaprezentował widzom układ polskich tańców Kurpiowskich Puszczy Zielonej. Młodzieżowy zespół wokalny „Barwy Daugawy” także przygotował bogaty rozrywkowy repertuar o tematyce wiosennej.