Spotkanie opłatkowe dyneburskich Polaków

Spotkanie opłatkowe dyneburskich Polaków

W Gimnazjum Polskim im. Józefa Piłsudskiego 19 stycznia odbyła się tradycyjna impreza karnawałowa dyneburskich Polaków – spotkanie opłatkowe organizowane przez Oddział “Promień” ZPŁ. Gości obejrzeli jasełka przygotowane przez klasę V, nasycili się pięknymi polskimi kolędami w wykonaniu zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” oraz chóru „Promień”, rozmawiali, bawili się i składali sobie życzenia.

Razem z członkami „Promienia”, pracownikami Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, Przedszkola Polskiego im. Jana Platera-Gajewskiego i Centrum Kultury Polskiej, przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego opłatkiem dzielili się Małgorzata Hejduk-Gromek, I Radca, Kierownik Wydziału Konsularnego, dowódca II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie mjr Leszek Woźny, radny miasta Jānis Dukšinskis oraz przedstawiciele kuratorium oświaty.

Błogosławieństwa udzielili ks. Walery Olszewski, ks. Jerzy Mukan oraz ks. Dmitrij Artjomow. Zaznaczyli, że Polacy zawsze pamiętają o Bogu, a śpiewanie kolęd i radowanie się jest jedną z form chwalenia Boga.

Kierowniczka Wydziału Konsularnego Małgorzata Hejduk-Gromek razem z referentem Radosławem Brudnickim i dyrektorką Gimnazjum Haliną Smulko złożyli też tradycyjnie najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin byłej dyrektorce Gimnazjum Gertrudzie Grawe.