Festiwal „Latvju bērni danci veda” w Lucynie

Festiwal „Latvju bērni danci veda” w Lucynie

W najstarszej łotewskiej miejscowości – Lucynie – 28 maja odbyła się barwna i huczna impreza, w której wzięło udział 4 769 tancerzy, tworzących dziecięce zespoły z całej Łotwy.

            Lucyn, który od roku 1582 do pierwszego rozbioru Polski znajdował się na obszarze Województwa Wendeńskiego oraz Inflanckiego Pierwszej Rzeczypospolitej, skupił w ten dzień 253 zespoły taneczne. Wykonawcy ludowych tańców łotewskich zjechali się z całego kraju, by zaprezentować swój dorobek, poznać się oraz podzielić doświadczeniem. Nie mogło w tym wspaniałym przedsięwzięciu zabraknąć również naszego ZTŁ „Kukułeczka”, który w swoim repertuarze ma tańce łotewskie i wykonuje je po mistrzowsku.

            Kolorowym przemarszem zespoły taneczne przeszły od Twierdzy Lucyn, która powstała w miejscu starego należącego niegdyś do plemienia Łatgalów drewnianego grodu obronnego, gdzie przygotowano  scenę główną. W trakcie przemarszu „Kukułeczkę” ciepło witała miejska publiczność, a nasi mali Polacy z zaangażowaniem śpiewali polskie piosenki.

            Wieczorem w muszli koncertowej parku miejskiego rozpoczął się koncert, który oglądała niemal pięciotysięczna  widownia. Wspaniała i różnorodna tanecznie impreza zapisała się w pamięcii w sercach  widzów jako pełna radości, słońca.