Forum Narodów w Dyneburgu

Forum Narodów w Dyneburgu

6 maja w Dyneburgu odbyło się Forum Narodów – coroczna impreza skupiająca przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych mieszkających na Łotwie. Wzięli w nim udział prezydent Łotwy Raimonds Vejonis, Minister Kultury Dace Melbarde, władze miasta i regionu łatgalskiego.

Rano uczestnicy imprezy spotkali się na śniadaniu w czterech kawiarniach, żeby w nieformalnej atmosferze omówić problemy i wyzwania związane z polityką integracji i codziennym życiem mniejszości. Następnie na otwarciu forum w Domu Jedności wygłoszono bardzo ciekawe i wartościowe referaty dotyczące retrospektyw i perspektyw miasta w przekroju wielokulturowym. Minister Kultury w swym przemówieniu pochwaliła znaczący wkład Polaków w wielokulturowość i integrację.

            Po części oficjalnej na placu Jedności odbyło się Święto Białego Obrusu, podczas którego przedstawiciele prawie dziesięciu różnych narodowości częstowali gości oraz mieszkańców miasta swymi tradycyjnymi potrawami. Przy polskim stanowisku można było skosztować bigosu, bulionu z pasztecikiem, kabanosów i pączków oraz cieszyć się towarzystwem barwnie wystrojonej polskiej młodzieży. Muzyczną oprawę imprezy zapewniła orkiestra akordeonistów, która wraz z solistami realizowała program muzyczny króla tanga – Oskara Stroki.

            Najważniejszym polskim akcentem Kongresu Łatgalskiego było posadzenie stu dębów przy Krzyżu Poległych Polskich Legionistów na Słobódce. Akcja sadzenia dębów poświęconych stuleciu państwa łotewskiego zaczęła się w innych miejscach Łotwy już pod koniec kwietnia. W sadzeniu dębów na Słobódce wziął udział prezydent Łotwy Raimonds Vējonis, Minister Kultury Dace Melbarde, Ambasador RP Ewa Dębska, mer miasta Jānis Lāčplēsis i wicemer Pēteris Dzalbe, honorowi obywatele miasta, uczniowie, nauczyciele uczestnicy Forum Narodów, a także miejscowe łotewskie zespoły folklorystyczne i wojsko. Kilka dębów posadzili Polacy z Daugavpils, Liepāji, Tukumsa i Rēzekne.