II Przegląd Małych Form Teatralnych w Krasławiu

II Przegląd Małych Form Teatralnych w Krasławiu

W Polskiej Szkole im. Hrabiów Platerów 6 grudnia odbył się kolejny Przegląd Małych Form Teatralnych. Tematyka spektakli nawiązywała do nadchodzących Świąt.

W przeglądzie wzięły udział dzieci i młodzież z kilku szkół krasławkich: szkoły łotewskiej, szkoły „Varaviksne” oraz z Polskiej Szkoły im. Hrabiów Platerów. Do występu polskie dzieci przygotowały Joanna Szostak oraz Wiesława Sobiszek – nauczycielki skierowane na Łotwę przez ORPEG. W przedsięwzięciu uczestniczyły także dwa zespoły z Daugavpils: Grupa Teatralna Centrum Kultury Polskiej „Kolorowa Tęcza” pod kierownictwem Mileny Sawkinej oraz szkolny teatrzyk z Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego z przedstawieniem bożonarodzeniowym przygotowanym przez uczniów klasy V wraz z nauczycielką języka polskiego Lidią Łapkowską.

Przegląd zespołów teatralnych odbył się z myślą o wsparciu, popularyzacji oraz wzmocnieniu polskiej szkoły w Krasławiu przy wsparciu finansowym Ambasady RP w Rydze.