III Europejskie Forum Mediów Polonijnych

III Europejskie Forum Mediów Polonijnych

Media polonijne są kluczowym elementem podtrzymania i zachowania polskości na całym świecie, dlatego ważnym aspektem jest ich współpraca. W dniach 21-23 października Warszawa i Pułtusk gościły redaktorów mediów polonijnych z całej Europy, którzy przybyli na III Europejskie Forum Mediów Polonijnych. Wśród uczestników byli również przedstawiciele  redakcji „Akcentów Polskich”, kwartalnika „Polak na Łotwie” oraz audycji „Nasz Głos”.

Inicjatorem i organizatorem forum nadal pozostaje Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, a współorganizatorami tego ważnego przedsięwzięcia były w tym roku  Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.

            Podczas inauguracji forum 21 października w Senacie RP wicemarszałek Senatu Maria Koc podkreśliła, że media polonijne dla Polaków za granicą nie tylko pełnią rolę informacyjną, ale także promują polską kulturę i pomagają podtrzymać bliskie relacje z krajem. Dodała, że Europejskie Forum Mediów Polonijnych jest również okazją do rozmowy o problemach i wyzwaniach, przed jakimi stoją dzisiaj media polonijne, a Senat to najlepsze miejsce na spotkanie dziennikarzy polonijnych. Na spotkanie przybył również Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, senatorzy Artur Warzocha, Maciej Łuczak i Andrzej Pająk, a także senator Janina Sagatowska, przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, która zaznaczyła, że wspieranie mediów polonijnych jest jednym z priorytetów.

Najważniejszą częścią forum były obrady, które toczyły się w sobotę w Pułtusku. W programie było kilka paneli dyskusyjnych oraz zajęć warsztatowych. Dziennikarze dyskutowali o formach integracji środowisk polonijnych, dialogu między mediami polonijnymi, Polonii w oczach mediów polonijnych i przyszłości mediów. W niedzielę został opracowany i przyjęty dokument końcowy forum.

Inicjatorka forów Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji zauważyła, że zainteresowanie dziennikarzy uczestnictwem w tych spotkaniach co roku wzrasta, bowiem na trzecie spotkanie przybyło ponad 50 redakcji.