Imprezy niepodległościowe w Rēzekne

Imprezy niepodległościowe w Rēzekne

Tegoroczne imprezy niepodległościowe w Rēzekne zostały zorganizowane upamiętniając przede wszystkim żołnierzy polskich, którzy walczyli za niepodległość Łotwy.

Wspaniałym i patriotycznym początkiem obchodów Narodowgo Święta Niepodległości Polski 11 listopada było wspólne odśpiewanie hymnu narodowego przez uczniów i personel Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rēzekne.

Następnie 13 listopada w Dłuznieiw (łot. Lūznava) odbył się wieczór muzyczny pod nazwą „Wolność i niepodległość w utworach Stanisława Moniuszki”, zorganizowany przez Oddział ZPŁ w Rēzekne. W Sali Czerwonej dworu wystąpili uczniowie i nauczyciele z Szkoły Średniej im. Jānisa Ivanovsa w Rēzeknes.

Kulminacja obchodów nastąpiła 15 listopada, kiedy w gimnazjum odbyła się uroczysta akademia, poświęcona odzyskaniu niepodległości przez Polskę i Łotwę. Imprezę swoją obecnością zaszczyciła konsul Ambasady RP w Rydze Małgorzata Hejduk-Gromek, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Seroczyński, przewodniczący Urzędu Miasta Rēzekne Aleksander Bartaszewicz, kierownik Kuratorium Oświaty Miasta Rēzekne Arnolds Drelings oraz prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski.

Imprezę przygotowali uczniowie wspólnie z nauczycielami. Nie zabrakło tańców, wierszy i piosenek. W jednej z klas pod wodzą polonistki Anny Vovere zorganizowano lekcję o kulturze Łotwy i Łatgalii. Na końcu pani dyrektor Walentyna Szydłowska oprowadziła gości imprezy po placówce przedstawiając historię powstania i dzieje gimnazjum.

W trakcie uroczystości mer Rēzekne wraz z przedstawicielem kuratorem oświaty wręczali dyplomy i nagrody nauczycielom, którzy obchodzili jubileusz dwudziestopięcio- dwudziesto- i piętnastolecia pracy zawodowej: Anna Vovere, Sandra Taranda, Ingūna Zeiļa, Līga Abricka, Ina Kudrjavceva, Anna Skripačenoka i Aivars Skripačenoks.