In memoriam Bernadeta Geikina-Tołstowa

In memoriam Bernadeta Geikina-Tołstowa

Z głębokim żalem i smutkiem polska społeczność na Łotwie oraz poza granicami kraju przyjęła wiadomość o odejściu Bernadety Geikinej-Tołstowej, zasłużonej działaczki, członka Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie, prezesa Rezeknieńskiego Oddziału ZPŁ.

Bernadeta urodziła się w 6 listopada 1968 r. w powiecie rezeknieńskim, przodkowie mieszkali w Łatgalii pochodzili z rodzin polskich i łatgalskich. Uczyła się w szkole podstawowej w Sakstagals, szkołę średnią ukończyła w Wielonach, a następnie studiowała na Uniwersytecie Państwowym w Rydze. Po studiach w 1991 r. podjęła prace jako nauczycielka w Rezekne ucząc języka łotewskiego w klasach początkowych. Następnie ukończyła studia magisterskie. Szkoła na zawsze pozostała dla niej priorytetem. Podjęła pracę w Polskiej szkole w Rezekne. Zaangażowała się w działalność chóru „Jutrzenka”, który najpierw powstał jako zespół wokalny w 2000 r. W 2008 r. została prezesem Rezeknieńskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie.

Bernadeta była wicedyrektorem Państwowego Gimnazjum Polskiego w Rzeżycy, a także od 2016 r. członkiem Zarządu głównego Związku Polaków na Łotwie. Przyczyniła się do organizacji wielu imprez polskich w tym Festiwalu Kultury Polskiej w Posiniu. W 2013 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz dwukrotnie Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – w 2018 roku Srebrnym, a w 2023 roku Złotym Krzyżem Zasługi.

Bernadeta Geikina-Tołstowa będzie spoczywać wśród swojej rodziny na cmentarzu w miejscowości Sakstagals. Na zawsze pozostanie w sercach i pamięci wszystkich osób, które ją kiedykolwiek poznały. Świeć Panie nad jej duszą!