Ita Kozakiewicz – inspiracja dla młodzieży

Ita Kozakiewicz – inspiracja dla młodzieży

 Jekabpilskie polskie Stowarzyszenie „Rodacy” w 2017 roku realizowało projekt „Natchnienie przynależności do państwa Łotewskiego. Ita Kozakiewicz”, a 13 października odbyła się impreza podsumowująca.

            Projekt został zrealizowany przy wsparciu łotewskiego Funduszu Integracji Społeczeństwa w ramach „Programu współpracy młodzieży łotewskiej i młodzieży mniejszości narodowych”. Już na początku lata siedem grup roboczych pod wodzą nauczycieli zaczęło zbierać materiały związane ze śladami Polaków na Łotwie. Na podstawie zgromadzonych informacji utworzono wystawę, którą można obejrzeć w siedzibie Stowarzyszenia „Rodacy” przy ul. Brīvības 45. W grupach roboczych pracowała młodzież pochodzenia łotewskiego, polskiego, rosyjskiego, białoruskiego oraz romskiego. Wśród badanych tematów były możliwości edukacji w języku polskim na Łotwie, rodowody Polskich rodzin, osobowość Ity Kozakiewicz, wkład Polaków w utworzenie państwa Łotewskiego, Kampania Łatgalska itp.

            Młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w projekcie, przyznali, że nie zważając na różnice kulturowe nie mieli żadnych problemów ze współpracą. Zaznaczyli, że konflikty na tle narodowościowym przeważnie są rozpalane przez polityków, a zwykli ludzie w naszym niewielkim, ale wielonarodowym kraju na co dzień nie mają problemów ze współistnieniem.