IX Międzynarodowy Festiwal Polskiego Folkloru „Polski Folklor w Łatgalii

IX Międzynarodowy Festiwal Polskiego Folkloru „Polski Folklor w Łatgalii

Organizowany po raz dziewiąty festiwal folklorystyczny „Polski Folklor w Łatgalii” jest nowatorskim pomysłem kreatywnego podejścia do kultury narodowej i ludowej. Pośrednio zadaniem festiwalu jest dotarcie do młodego pokolenia (zarówno do uczestników jaki i do widzów – odbiorców) aby namówić ich do aktywnego uczestnictwa w przekazywaniu i odbiorze polskiej tradycji muzycznej i tanecznej, polskiego obyczaju i zwyczaju.

Oficjalne otwarcie IX Międzynarodowego Festiwalu Polskiego Folkloru „Polski Folklor w Łatgalii  nastąpiło 1 maja w Centrum Kultury Łotewskiej. Koncert swoją obecnością zaszczycili Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Monika Michaliszyn, kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Rydze Małgorzata Hejduk-Gromek, przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie na czele z dowódcą mjr Robertem Chupką, kierownik wydziału kultury miasta Daugavpils Eleonora Kleszczyńska oraz ksiądz Robert Maciejewski z kościoła pw. Najświętszej Marii Panny.

Główni bohaterowie tego dnia, czyli zespoły z Czech, Litwy, Łotwy oraz Polski weszli na salę przy dźwiękach poloneza. Na scenie się pojawiły flagi Państw, uczestników 9 edycji festiwalu Polskiego Folkloru w Daugavpils.  Aby uczcić 15. rocznicę wstąpienia naszych państw do Unii Europejskiej na początku koncertu  festiwalowego  został zaśpiewany Hymn UE, czyli „Oda do radości” w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.          

Po Hymnie nastąpił  czas na demonstrację dorobku artystycznego zespołów.  Litwę na festiwalu reprezentował  Zespół Tańca  Ludowego „Perła” pod kierownictwem Germana Komarowskiego.  „Perła” działa  w litewskim Niemenczynie od 2004 roku i jest dobrze znanym i zasłużonym zespołem.

Następnie  na festiwalowej scenie pojawiły się dwa zespoły z Polski.  Zespół Pieśni i Tańca „Hajduki” z  Oświęcimia, którym kieruje  pan  Marek Pociennik,  oraz  Zespół  Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy" pod  kierownictwem pana Grzegorza Rzymowskiego. 

Polskie zespoły działają bardzo aktywnie, mają  w swoim repertuarze tańce ludowe różnych regionów Polski, od Pomorza po góry, od wschodu na zachód. Często występują poza granicami Polski i są stałymi uczestnikami Festiwalu Polskiego Folkloru w Daugavpils.

Po raz pierwszy gościliśmy w Daugavpils zespół dziecięcy „Małe Oldrzychowice” z Oldrzychowic – z Zaolzia w Czechach. Kierownikami zespołu są Janina Kokotek, Agata

Gut i Krzysztof  Kokotek.  Zespół ma w swym repertuarze autentyczny folklor górali Beskidu Śląskiego i Śląska Cieszyńskiego oraz tańce towarzyskie i nowoczesne. Ambicją zespołu jest zachowanie polskości wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.

Na końcu wystąpili gospodarze festiwalu – Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka” z Daugavpils. Kieruje zespołem  Żanna Stankiewicz. Jako główny cel swojej działalności zespół przyjął popularyzację pięknej i bogatej polskiej kultury ludowej na Łotwie.

Widzowie nie mogli się nacieszyć autentycznym polskim folklorem, zaprezentowanym na bardzo wysokim poziomie, więc nieustannie nagradzali zespoły gromkimi brawami.