Jesienny rajd rowerowy

Jesienny rajd rowerowy

Centrum Kultury Polskiej przy współpracy z Oddziałem Związku Polaków na Łotwie „Promień” zorganizowało rajd rowerowy poświęcony 100-leciu Kampanii Łatgalskiej dla młodzieży i dorosłych.

Rowerowa wycieczka krajoznawczo-historyczna odbyła się 19 września. Na dwunastokilometrowej trasie rowerowej uczestników rajdu znalazły się cztery miejsca pamięci w miejscowości Ławkiesy i jej okolicach: krzyże przydrożne w powiecie dyneburskim oraz kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu w Laucesa.

Prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz na każdym punkcie trasy opowiadał o Kampanii Łatgalskiej, walkach o wolność w latach 1919–1920 w okolicach Dyneburga oraz pracach archeologiczno-antropologicznych na terenie zapomnianej Katymiołki trzy lata temu.

Celem wyprawy było zainspirowanie i wzbudzenie ciekawości młodzieży oraz zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o historii kraju, w którym mieszkają. Rajd rowerowy został zorganizowany przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.