Kamper Małopolski na Łotwie

Kamper Małopolski na Łotwie

W dniach 17-24 lipca Małopolska Organizacja turystyczna prezentowała ofertę turystyczną swojego regionu wśród mieszkańców i turystów odwiedzających wybrane miasta i kurorty turystyczne Litwy i Łotwy. W ramach ośmiodniowej kampanii wizerunkowo-promocyjnej w dniu 23 lipca ekipa stacjonowała w Rydze, w niedalekiej odległości od Pomnika Wolności, a  następnego dnia w Dyneburgu, przy głównym deptaku miasta, na skrzyżowaniu ulicy Rīgas z ulicą Viestura.

Oprócz Rygi oraz Dyneburga pracownicy Małopolskiej Organizacji turystycznej zawitali także do Trok, Wilna, Kowna, Nidy. Obecność w kilku miastach w tak krótkim czasie była możliwa przy wykorzystaniu mobilnego punktu informacji turystycznej, znanym w lokalnym środowisku turystycznym jako kamper Małopolski, będącym już od kilku lat wizytówką turystyczną województwa małopolskiego. W trakcie akcji promocyjnej udzielano informacji o atrakcjach turystycznych i możliwościach wypoczynku w Krakowie i Małopolsce, rozdawano bezpłatne informatory i katalogi promocyjne o regionie oraz wręczano drobne upominki, jak choćby małopolskie czerwone korale – turystyczny symbol regionu.