Kolejna odsłona akcji RODACY-BOHATEROM

Kolejna odsłona akcji RODACY-BOHATEROM

W okresie bożonarodzeniowym dzieją się cuda i dobre rzeczy. Stowarzyszenie „Odra-Niemen”, które, w ramach akcji „PACZKA”, zawitało do Domu Polskiego 8 grudnia od dawna współpracuje ze środowiskami kombatanckimi w kraju, na Kresach i innych rejonach świata czyniąc właśnie cuda i dobre rzeczy dla osób potrzebujących. Stowarzyszenie działa pod hasłem ‘rodacy-bohaterom’.

Poprzez realizację rozmaitych projektów członkowie Stowarzyszenia „Odra-Nemen” oddają hołd naszym bohaterom oraz zachęcają innych Polaków do wspólnych działań przywracając pamięć o polskich weteranach, zwłaszcza Kresowych żołnierzach i sybirakach, ludziach starszych potrzebujących opieki.   

W Domu Polskim odbyło się wzruszające spotkanie z sybirakami, licznym gronem zasłużonych polskich nauczycieli. Następnie członkowie fundacji jeździli do domów weteranów i ich wdów, odbywając wzruszające do łez spotkania.