Konferencja Dyneburskiego Oddziału ZPŁ „Promień”

Konferencja Dyneburskiego Oddziału ZPŁ „Promień”

W związku z sytuacją epidemiologiczną wiosną nie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Dyneburskiego Oddziału ZPŁ „Promień”, dlatego lokalni Polacy spotkali się dopiero 3 października. Na sali Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Marijas 1 zebrało się 57 członków Dyneburskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie.

Konferencja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawozdanie z działalności Związku w 2019 r. przestawił prezes Ryszard Stankiewicz. Zaznaczył, że pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie wielu imprez i podziękował Polakom odnajdywanie nowych, często zdalnych form twórczych. Oddział pod koniec roku 2019 r. liczył 312 członków.

Głos zabrała dyrektor Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego Pani Halina Smulko. Opowiedziała, że obecnie do gimnazjum uczęszcza 415 uczniów. Drugi rok z rzędu są trzy pierwsze klasy. W placówce pracuje 48 nauczycieli, w tym trzech nauczycieli z Polski. Podziękowała związkowcom za założenie szkoły polskiej, która była i nadal jest bardzo ważnym ogniskiem polskości. Pani dyrektor pochwaliła się, że w rankingu szkół miasta Gimnazjum zajmuje trzecie miejsce.

Pani Irena Biron przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Poinformowała delegatów o dokonanej prze komisję kontroli wydatków i amortyzacji sprzętu. W dalszej części konferencji Pani Wanda Baulina opowiedziała o pracy w dziedzinie zachowania pomników upamiętniających żołnierzy polskich, którzy walczyli o niepodległość Łotwy.

Ostatnim punktem konferencji były wybory Zarządu i Prezesa Dyneburskiego Oddziału ZPŁ „Promień”. W skład nowego Zarządu weszli: Wanda Baulina, Maria Jurkowa, Wanda Antonowa, Gertruda Chrzczanowicz, Halina Smulko, Anżela Dubowska, Romuald Zygmunt, Piotr Ławruczonok, Pēteris Dzalbe, Weronika Ławrynowicz, Witalij Ławrynowicz oraz Ryszard Stankiewicz. Prezesem na kolejne cztery lata wybrano Ryszarda Stankiewicza.