Konferencja ZPŁ

Konferencja ZPŁ

W ostatnią sobotę marca w Rydze w Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Związku Polaków na Łotwie, na którą przybyło 83 delegatów z Oddziałów w Rydze, Daugavpilsie, Rezekne, Kraslawiu, Lipawie, Małcie i Jełgawie.

Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz przywitał delegatów oraz gości, następnie zaśpiewano hymn Polski. Muzyczne przywitanie przygotował chór „Polonez” pod batutą Tatiany Beługinej.

Przewodniczącymi Konferencji zostały Maria Kudrjawcewai Bernardeta Geikina-Tołstowa, a sekretarzem – Krystyna Kunicka. Do Komisji Mandatowej wybrano Dagmarę Malzubę, Wandę Bauliną i Romualda Zygmunta, do Komisji Skrutacyjnej – Józefa Dobkiewicza, Honoratę Gonczarową i Tatjanę Beługiną, do Komisji Uchwał i Wniosków – Ritę Rozentāle, Andżellę Liepę i Ryszarda Barkowskiego.

W dalszej części konferencji w imieniu Zarządu Głównego ZPŁ sprawozdanie z pracy w 2018 r. przedstawił Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz. Poinformował, że w ubiegłym roku ZPŁ miał 727 członków. Prezes zaznaczył, że 2018 r. był rokiem jubileuszowym, ale tragicznym, ponieważ odeszło wiele zasłużonych osób. Odbyło się wiele imprez, a najwięcej uroczystości związanych ze 100-leciami Polski i Łotwy. Najważniejsze przedsięwzięcia to odsłonięcie pomnika Stefana Batorego w Dyneburgu oraz renowacja Kwatery Legionistów Polskich na cmentarzu w Ławkiesach. Prezes podziękował za wsparcie Ambasadzie RP w Rydze, Wydziałowi Konsularnemu oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie ”.

Kierownik Wydziału Konsularnego RP w Rydze Małgorzata Hejduk-Gromek podziękowała Polakom za zaangażowanie i realizowanie różnorodnych projektów zaznaczając, że drzwi Konsulatu są zawsze otwarte dla osób, które chcą organizować jakiekolwiek przedsięwzięcia. Pani Konsul zachęciła Polaków do poznawania współczesnej Polski i śledzenia aktualnych wydarzeń w Kraju, a także interesowania się historią Polski. Postawiła również retoryczne pytania, na które każdy Polak powinien odpowiedzieć przede wszystkim sobie: Czym jest dla każdego z nas polskość? W jakiej formie i czy chcemy przekazać ją następnym pokoleniom? Również przestrzegła działaczy przed defraudacją środków przyznawanych przez organizacje polskie.

Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. przedstawiła Irena Biron. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele poszczególnych jednostek ZPŁ: Józef Dobkiewicz, Leokadia Biełuza, Andżella Liepa, Bernadeta Geikina-Tołstowa, Rita Rozentāle Dagmara Malzuba, Maria Kudrjawcewa, przedstawiając sprawozdania ze swojej działalności, a także inni członkowie Związku.

W finale konferencji uchwalono kilka wniosków np. wniosek o wsparcie dla Ryskiego Oddziału, żeby zapewnić Polakom bezpłatne korzystanie z pomieszczeń w Szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz dla potrzeb związkowych.