Krakowskie kolonie ryskich uczniów

Krakowskie kolonie ryskich uczniów

Jednym z najważniejszych elementów w nauce języka jest kontakt z rodzimymi użytkownikami języka, dlatego uczniowie szkół polskich zawsze cieszą się z możliwości doskonalenia swojej polszczyzny podczas wyjazdów do Kraju. 

W lipcu 20-osobowa grupa uczniów Średniej Szkoły Polskiej im. Ity Kozakiewicz w Rydze miała okazję wyjechać do Krakowa na dziesięciodniowe kolonie edukacyjne. Wraz ze swymi opiekunkami – prezesem Ryskiego Oddziału ZPŁ Andżelą Liepą i wiceprezesem Oddziału Ireną Strautmale, dzieci nie tylko uczęszczały na zajęcia z języka polskiego, lecz również zwiedziły mnóstwo ciekawych obiektów turystycznych. W Krakowie grupa udała się na Wawel,  Stare Miasto, do Biblioteki Jagiellońskiej oraz Collegium Maius. Zorganizowano wyjazdy do Łagiewników, Wadowic, Kalwarii, a także Kopalni Soli w Wieliczce. W trakcie kolonii uczniowie i opiekunki spotkali się z Zarządem Stowarzyszenia “Kresy”, uczestniczyli w grze miejskiej (Akademia Żakowska) oraz warsztatach komiksu w Artatece.

Kolonie umożliwiła współpraca Ryskiego Oddziału ZPŁ ze Stowarzyszeniem „Kresy”. Prezes Stowarzyszenia Pan Karol Chudoba zapowiedział, że w przyszłym roku na kolonie będzie mogła udać się dwukrotnie większe liczba uczniów.