Krasław czci św. Donata

Krasław czci św. Donata

Cztery dni, od 28 czerwca do 1 lipca w Krasławiu obchodzono święto św. Donata, patrona Krasławia, który jednoczy nie tylko mieszkańców miasteczka, ale również wiernych z oddalonych parafii oraz pielgrzymów. Kulminacja tradycyjnych obchodów nastąpiła w niedzielę 1 lipca w kościele pw. św. Ludwika. Do Krasławia przybył Biskup Diecezji Rezekneńsko-Aglońskiej Jānisa Bulisa, by koncelebrować mszę święta, która została połączona z uroczystą procesją wokół kościoła oraz bierzmowaniem parafian.

Kościół pw. św. Ludwika w Krasławiu został wzniesiony w latach 1756–1767, jest jednym z ważniejszych zabytków wspólnego polsko-łotewskiego dziedzictwa kulturowego. Warto zaznaczyć, że w 1757 r. przy kościele działalność rozpoczęła pierwsza na terytorium Łotwy uczelnia, która kształciła duchownych katolickich – Seminarium Duchowne w Krasławiu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, dzięki zaangażowaniu oraz finansowaniu przyznanemu przez instytucje z Polski i Łotwy, kościołowi przywracana jest jego dawna świetność. Dotychczas, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, udało się odrestaurować ołtarz główny, a także pochodzący z pracowni Jana Matejki obraz ołtarzowy pt. „Św. Ludwik wyrusza na wojnę krzyżową”.Ksiądz proboszcz kościoła św. Ludwika Edward Woroniecki, który niestrudzenie dba o parafię i utrzymanie polskości, 28 czerwca tego roku odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP za wkład we wzmacnianie relacji polsko-łotewskich.

Gośćmi honorowymi święta byli Chargé d’affaires Rzeczpospolitej Polskiej na Łotwie Ewelina Brudnicka, która spotkała się także z przedstawicielami licznej społeczności polskiej,oraz Ambasador Republiki Czeskiej na Łotwie Miroslav Košek.