Ligia Gołubiec – 25 lat w Ambasadzie RP w Rydze

Ligia Gołubiec – 25 lat w Ambasadzie RP w Rydze

Mimo że na Łotwie mieszka wielu Polaków, mamy tylko kilku naprawdę dobrych i doświadczonych tłumaczy. Jedną z takich osób jest Ligia Gołubiec, która 1 czerwca 2017 r. obchodziła piękny jubileusz 25-lecia pracy w Ambasadzie RP w Rydze.

Ligia Gołubiec pochodzi z osiadłej na Łotwie polskiej rodziny o pięknych, długich tradycjach patriotycznych. Jej ojciec, Bolesław Gołubiec, był pracownikiem Poselstwa RP w Rydze w okresie międzywojennym. Rodzina była prześladowana i represjonowana przez władze sowieckie za polskie pochodzenie, związki z Polską, działalność i postawę.

Pani Gołubiec pracuje w Ambasadzie RP w Rydze jako tłumacz od momentu wznowienia przez Polskę stosunków dyplomatycznych z niepodległą Republiką Łotewską – 1 czerwca 1992 roku. Pierwszym jej zadaniem w pracy było przetłumaczenie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, który został podpisany 1 lipca 1992 roku. Ligia Gołubiec uczestniczyła też w organizacji polskiej placówki w Rydze i ma znaczący wkład w odzyskanie zakupionego przez Polskę w 1931 roku budynku przedwojennego Poselstwa RP. W 1999 r. była redaktorem słownika polsko-łotewskiego i łotewsko-polskiego autorstwa Ireny Birzvalki i Józefy Parszuty (Wydawnictwo Jumava, 1999). W 2001 roku przetłumaczyła na język polski Konstytucję Republiki Łotewskiej (Wyd. Sejmowe, Ryga 2001, seria Biblioteka Sejmowa). W 2008 roku za swoją działalność została nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi.