LOOK! POLISH PICTUREBOOK!

LOOK! POLISH PICTUREBOOK!

Inauguracja wystawy LOOK! POLISH PICTUREBOOK!, zorganizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, odbyła się 22 kwietnia w Łotewskiej Bibliotece Narodowej. Obecni na otwarciu wystawyWystawa LOOK! POLISH PICTUREBOOK! w Łotewskiej Bibliotece Narodowej

 dyrektor Łotewskiej Biblioteki Narodowej Andris Vilks oraz Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska podkreślili znaczenie dobrej współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i Łotwy w realizacji wspólnych projektów kulturalnych.

Wystawa przygotowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku prezentuje polską książkę obrazkowąod lat 50. XX w. po współczesność. Na prezentację składają się: wystawa książek i ilustracji ukazująca wybitne osiągnięcia polskich artystów w tej dziedzinie sztuki oraz publikacja w języku angielskim (w formie katalogu). Zarówno wystawa, jak i publikacja pozwolą na prześledzenie rozwoju polskiej książki obrazkowej, ukazując jednocześnie ciągłość i zmianę tego gatunku twórczości.

Polska ilustracja, w tym książka obrazkowa, to dynamicznie rozwijający się gatunek twórczości. Dorobek polskich artystów w tej dziedzinie jest imponujący. Obok znanych mistrzów ilustracji, przeżywających obecnie swoją drugą artystyczną młodość – Józefa Wilkonia czy Bohdana Butenki – sukcesy odnosi młodsza generacja ilustratorów, którzy zdobywają nagrody w międzynarodowych konkursach.

W imieniu Nadbałtyckiego Centrum Kultury z Gdańska głos zabrał dyrektor – Lary Ugwu, który omówił misję i doświadczenia Centrum we współpracy kulturalnej z państwami regionu Morza Bałtyckiego. Historię powstania projektu LOOK! POLISH PICTUREBOOK! przedstawiła inicjatorka i kurator wystawy z Nadbałtyckiego Centrum Kultury – Renata Malcer-Dymarska.  

W sobotę, 23 kwietnia odbyły się również warsztaty dla studentów sztuk wizualnych oraz ilustratorów książek, prowadzone przez ilustratorki Mariannę Oklejak oraz Grażkę Lange.