"Mamo, ja nie chcę wojny!"

W Domu Polskim 24 lutego otwarto wystawę historycznych rysunków polskich dzieci z 1946 r., będących zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, oraz współczesnych rysunków dzieci ukraińskich, związanych z wojną toczącą się obecnie w Ukrainie, gromadzonych na portalu internetowym Mom I see war.

Konsul RP na Łotwie Mariusz Podgórski wracając się do obecnych podkreślił, że wojna jest wielkim złem, a ofiarami zawsze padają dzieci. Obecnie w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajduje się ponad 7000 rysunków. W większości są to prace o tematyce wojennej tworzone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1946 r. w tygodniku „Przekrój”. W ramach wciąż rozwijającego się ukraińskiego projektu Mom, I see war zebrano dotychczas ponad 10 000 rysunków o wojnie i pokoju w Ukrainie.

Wystawa została zrealizowana przy współpracy Ambasady RP w Rydze z Ambasadą Ukrainy i władzami Rygi. W październiku zaprezentowano ją na placu przed ryskim Centrum Kongresowym, naprzeciwko Ambasady Rosji.