Minister obrony narodowej RP Antoni Macierewicz w Rydze

Minister obrony narodowej RP Antoni Macierewicz w Rydze

W 2016 r. na szczycie NATO w Warszawie prezydenci i przewodniczący parlamentów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęli decyzję o rozlokowaniu batalionów NATO w Polsce, Estonii, na Litwie oraz  Łotwie. Wielonarodowa grupa bojowa stacjonuje na Łotwie w miejscowości Ādaži pod dowództwem Kanady i od kwietnia jest tam również Polski Kontyngent Wojskowy.

            W sierpniu odbyły się manewry certyfikacyjne grupy bojowej CERTEX, a na ich zakończenie 28 września przybyli przedstawiciele resortów obrony Albanii, Hiszpanii, Kanady, Łotwy, Słowenii, Włoch oraz Polski. RP reprezentował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W bazie wojskowej w Adaži wziął udział w rozmowach dotyczących m.in. rozwoju batalionowych grup bojowych. W towarzystwie dowódcy operacyjnego RSZ gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego minister obrony RP spotkał się ze stacjonującymi na Łotwie żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego, dokonał przeglądu sprzętu, zapoznał się z infrastrukturą oraz wspólnie z przedstawicielami resortów innych państw zapalił znicze, aby uczcić poległych w misjach bojowych. W uroczystym apelu wzięli udział również ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska oraz płk Roman Opalach – attaché obrony.

Podczas konferencji prasowej minister obrony Łotwy Raimonds Bergmanis podziękował krajom wchodzącym w skład eFP, w tym Polsce, za pokaz sojuszniczej solidarności, determinacji i zdolności do obrony NATO. Antoni Macierewicz zaznaczył, że ważną kwestią na spotkaniu będzie omówienie wniosków płynących z zakończonych niedawno rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2017.