Minister Szymon Szynkowski vel Sęk na Łotwie

Minister Szymon Szynkowski vel Sęk na Łotwie

24-25 listopada z dwudniową wizytą na Łotwę przybył Minister Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Razem z Panią Ambasador Moniką Michaliszyn i towarzyszącą delegacją odwiedził Daugavpils, Krasław i Rygę. 

Harmonogram Ministra był bardzo napięty i 25 listopada zaczął się od uroczystego złożenia wieńców pod Krzyżem na Słobódce w Parku Wolności z udziałem mera Dyneburga Andrejsa Elksniņša, władz miasta oraz Związku Polaków na Łotwie. Następnie delegacja, w której skład weszli także Wiesław Tarka, zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych odwiedziła Centrum Kultury Polskiej. 

Kolejnym punktem była wizyta w Polskim Gimnazjum Państwowego im. Józefa Piłsudskiego. Tutaj delegacja miała możliwość obejrzenia niedawno gruntownie przebudowanego budynku placówki przy ulicy Marijas. W holu wysokiego gościa przywitała młodzież z zespołu tańca ludowego „Kukułeczka”. Pani dyrektor Halina Smulko opowiedziała o działalności szkoły, pokazała salę widowiskową i filmik zrobiony na 30-lecie szkoły.

W dalszej części wizyty Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Łatgalii delegacja udała się do Krasławia. Pierwszym punktem programu było spotkanie z merem Krasławia Gunārsem Upenieksem, na którym omówiono przede wszystkim funkcjonowanie polskiej szkoły podstawowej w Krasławiu. Obie strony zadeklarowały chęć zachowania szkoły, a pan minister podkreślił, że każda polska placówka oświatowa jest bardzo znacząca nie tylko dla Polaków, lecz również dla polskiego rządu.

Po spotkaniu Minister Szynkowski vel Sęk wspólnie z merem Krasławia, panią Ambasador, prezesem ZPŁ, panią dyrektor Czesławą Kozłowską i uczniami Polskiej Szkoły Podstawowej w Krasławiu, przedstawicielami lokalnego Oddziału ZPŁ na czele z Józefem Dobkiewiczem złożyli wieńce pod pomnikiem Legionistów Polskich na cmentarzu w Krasławiu. Ostatnim punktem wizyty w Krasławiu było zwiedzanie Polskiej Szkoły Podstawowej im. Rodu hr. Platerów. Następnie odbyło się robocze spotkanie pana ministra i pani ambasador z dyrekcją szkoły.

Tegoż dnia, po południu w stolicy Minister Szymon Szynkowski vel Sęk w Saeimie spotkał się z wiceprzewodniczącą Saeimy Dagmārą Beitnere-Le Gallą, a także z sekretarz parlamentarną łotewskiego MSZ Zandą Kalniņą-Lukaševicą w Ministerstwie spraw zagranicznych.