Młodzież chwali Boga piosenką religijną

Młodzież chwali Boga piosenką religijną

W 2004 r. po raz pierwszy odbył się w Daugavpils Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej. Jego celem było uświadomienie młodzieży ogromnego bogactwa piosenki religijnej, stanowiącej dziedzictwo narodowej kultury. 11 lutego br. odbyła się już dziewiąta edycja tego wspaniałego festiwalu, który łączy wierzącą i „praktykującą” swoją wiarę rozśpiewaną młodzież polskiego pochodzenia.

Festiwal zainaugurowały koncertu uczestników w Daugavpilskich kościołach oraz w Krasławskim kościele św. Ludwika, a o godz. 15.00 na sali Centrum Kultury Łotewskiej odbył się koncert galowy z udziałem wszystkich zespołów i solistów. Swoją obecnością festiwal zaszczycili radny miasta Jānis Dukšinskis, referent Ambasady RP w Rydze Radosław Brudnicki, a także przedstawiciele duchowieństwa na czele z księdzem dziekanem kościoła pw. św. Piotra w okowach Michałem Siwickim.

W IX Międzynarodowym Festiwalu Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej wystąpiły zespoły z Litwy i Łotwy. Po raz pierwszy do Daugavpils przybyli uczestnicy zespołu wokalno-instrumentalnego ,,Randeo Anima” z Podbrzezia pod kierownictwem Augustyny Greitiun, a po raz kolejny litewskich Polaków reprezentował chórek „Gloria” z parafii św. Jana Bosko w Wilnie pod batutą Pawła Prentkielewicza. Z Ryskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz przyjechała solistka Regina Demidko (pedagog Tatjana Bieługina), z Gimnazjum Polskiego w Rezekne kilku zdolnych solistów m.in. stałego uczestnika festiwali Edwarda Geikina-Tołstowa przywiozła Johanna Geikina. Daugavpils reprezentowali zespół Centrum Kultury Polskiej „Barwy Daugawy” (kierownik Stanisław Jakowenko), oraz uczennica Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego Kornelia Łapkowska (pedagog Alina Łapińska).

Festiwal popularyzuje piosenki religijne, jako formę ewangelizacji, integracja środowiska młodzieży chrześcijańskiej i ożywienie religijnego ruchu artystycznego. Wsparcie finansowe oraz organizacyjne imprezy zapewniła Ambasada RP w Rydze oraz Urząd miasta Daugavpils. Kolejny jubileuszowy festiwal odbędzie się za dwa lata.