Nauczyciele łotewskich szkół polskich w Warszawie

Nauczyciele łotewskich szkół polskich w Warszawie

W dniach 19-23 czerwca z wizytą studyjną zorganizowaną przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie przebywała liczna grupa nauczycieli z polskich szkół na Łotwie.

            Warsztaty dla pedagogów prowadzili kompetentni trenerzy, którzy przekazali nie tylko ogrom wiedzy teoretycznej, lecz pokazali także jej praktyczne zastosowanie. Przedstawiciele polskich szkół na Łotwie mieli również możliwość podpisać umowy o współpracy ze szkołami  w Kraju.

W środę 22 czerwca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dyrektorów oraz nauczycieli z Łotwy przyjął sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak. Spotkanie wiceministra z polskimi pedagogami odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze. Wysoki urzędnik państwowy zaznaczył, że nauczyciele są ważnym partnerem MSZ, ponieważ kształcą przyszłe pokolenia Polaków, liderów, elity. Powiedział, że bez dobrej edukacji wiele doraźnych działań resortu nie przyniosłoby efektu. Jest to zasługą kościoła, rodziny i właśnie polskich nauczycieli –‎ dodał Jan Dziedziczak.

W czasie spotkania, na które przybył także prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz, dyskutowano o problemach nauczania języka polskiego w szkołach społecznych na Łotwie oraz o możliwościach ich wspierania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne podmioty rządowe.