Nie żyje Edward Dukszta

Nie żyje Edward Dukszta

9 stycznia 2018 r. odszedł nasz wybitny rodak Edward Dukszta. Urodził się w 1923 r. w Posiniu, uczył się w polskiej i rosyjskiej szkole. Ukończył studia i przez wiele lat był nauczycielem. Aktywnie działał na rzecz odrodzenia polskości na Łotwie. Pan Edward był założycielem i wieloletnim prezesem Lucyńskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie oraz miejscowej szkoły niedzielnej języka polskiego. Był także pomysłodawcą Festiwalu Kultury Polskiej w Posiniu, który w 2017 r.odbył się po raz 22. W 2007 r. za swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2008 r. odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

            Pan Edward był człowiekiem niezwykle jasnym, stanowczym i dobrym. Gromadził materiały i wiedział wszystko o historii Posinia, w którym w 1930 r. mieszkało 1814 Polaków, a teraz zaledwie 22. Mówił, że jest Łatgalczykiem, Łotyszem polskiego pochodzenia i był prawdziwym patriotą swej ziemi.

            Niech więc spoczywa w spokoju w swej ukochanej ziemi łatgalskiej!