Oświadczenie ZPŁ ws. wojny w Ukrainie

Oświadczenie ZPŁ ws. wojny w Ukrainie

Z bólem w sercu przyjęliśmy wiadomość o rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Związek Polaków na Łotwie zdecydowanie potępia inwazję militarną na niepodległe i suwerenne państwo. Nie ma wątpliwości: to szokujący, morderczy i barbarzyński akt agresji. Jest on nieuzasadniony, bezprawny i niemożliwy do usprawiedliwienia. W tej dramatycznej chwili jesteśmy blisko z narodem Ukrainy, nasze myśli i modlitwy są z niewinnymi ludźmi, których rodziny budzą się po szokujących rosyjskich atakach. Wyrażamy pełne poparcie i solidarność z narodem ukraińskim. Niech im pomoże Bóg!

Zaistniała sytuacja wymaga masowego potępienia! Uważamy, że w XXI wieku sporów sąsiedzkich nie można rozstrzygać wojną, i to tak straszliwą. Świat nie może być obojętny na to, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Na oczach całej społeczności międzynarodowej giną kobiety i bezbronne, niewinne dzieci! Z historii wiemy, że szaleńcy doprowadzali do masowej zagłady, do tragedii narodowych. Wydawało się, że II wojna światowa zakończy ten etap w historii ludzkości. Niestety! Tylko zdecydowana reakcja opinii światowej może to zmienić!

„Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości”.