Obchody 101 rocznicy Kampanii Łatgalskiej

Obchody 101 rocznicy Kampanii Łatgalskiej

Początek każdego roku dla łatgalskich Polaków naznaczony jest wspomnieniami o wyzwoleniu naszych terenów z rąk armii czerwonej. Kluczową rolę w operacji „Zima” i całej Kampanii Łatgalskiej odegrało Wojsko Polskie, dlatego co roku składamy hołd żołnierzom, którzy zapłacili za naszą wolność cenę najwyższą.

4 stycznia uroczystość upamiętniająca polsko-łotewską ofensywę odbyła się w Parku Wolności, pod Krzyżem na Słobódce. Uczestniczyli w niej m.in. Chargé d’affaires Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek wraz z zastępcą attaché obrony ppłk. Sławomirem Kłosowskim, prezesem ZPŁ Ryszardem Stankiewiczem, merem Dyneburga Igorsem Prelatovsem oraz wicemerem Janisem Dukszyńskim.

Polska delegacja odwiedziła również inne miejsca pamięci na terenie Łatgalii: kwaterę żołnierzy polskich na cmentarzu w Ławkiesach, pomnik legionistów polskich w Krasławiu, groby poległych żołnierzy w Wyszkach oraz Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim w Dyneburgu.