Obchody 250-lecia Kościoła św. Ludwika

Obchody 250-lecia Kościoła św. Ludwika

Prawie tydzień trwały uroczystości jubileuszowe jednego z najpiękniejszych i najbardziej okazałych kościołów katolickich na Łotwie oraz pierwszej w naszym kraju uczelni wyższej – Seminarium Duchownego w Krasławiu. W ich ramach parafia pw. św. Ludwika we współpracy z Radą Powiatu Krasławskiego, miejscowym Muzeum Historii i Sztuki oraz Ambasadą RP w Rydze zrealizowała bogaty program imprez.

Pierwszą z nich była wystawa historyczna o kościele i ważnych dla życia religijnego postaciach, ściśle związanych pięknym miastem nad brzegami Dźwiny, którą można było obejrzeć w Muzeum Krajoznawstwa. Zgromadzono na niej artefakty pochodzące z różnych czasów, obrazy i książki. Ksiądz Eduard Woroniecki zaznaczył, że eksponaty nie powstawały w celu wystawiania w salach muzealnych, lecz są świadectwem żywej wiary Kościoła. Wielkie wrażenie zrobił portret ks. Jana Józefa Jałowieckiego, ostatniego rektora Seminarium Duchownego i wieloletniego proboszcza parafii św. Ludwika.

Kolejnym znaczącym wydarzeniem była konferencja naukowa poświęcona właśnie 250-leciu tutejszej świątyni, która skupiła wybitnych naukowców i restauratorów sztuki z Polki oraz Łotwy.

Wzruszające było odsłonięcie w kryptach kościoła tablicy pamiątkowej poświęconej Cecylii Plater. Ta młoda hrabianka, która postanowiła związać swe życie z Bogiem, pomagała Kościołowi, biednym i potrzebującym ludziom, a także zbierała i dokumentowała folklor łatgalski w okolicach Krasławia.

            W sobotę 1 lipca święto wyszło na ulice miasta i odbyła się uroczysta defilada orkiestry dętej z Sejn. Występ starych przyjaciół z Polski na placu 18 Novembra zgromadził liczne grono mieszkańców oraz gości. Orkiestra pod kierownictwem Józefa Żukowskiego udała się także do kościoła, gdzie zapewniła piękną oprawę mszy świętej.

            Kulminacją obchodów 250-lecia Kościoła pw. św. Ludwika w Krasławiu była doroczna uroczysta msza celebrowana 2 lipca przez biskupa diecezji rzeżycko-agłońskiej Jānisa Bulisa. W tym dniu obchodzono także wspomnienie św. Donata – uroczystość z ponaddwustuletnią historią.

            W tych wydarzeniach udział wzięła ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska, kierownik Wydziału Konsularnego Wojciech Kraj, burmistrz Krasławia Gunārs Upenieks z małżonką, przedstawiciele Ambasady Włoch w Rydze oraz prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz.

            Kościół św. Ludwika w Krasławiu jest jednym z ważniejszych zabytków wspólnego polsko-łotewskiego dziedzictwa kulturowego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat dzięki zaangażowaniu wielu ludzi oraz finansowaniu przyznanemu przez instytucje z Polski i Łotwy świątyni przywracana jest jej dawna świetność.