Obchody niepodległościowe w Szkole Polskiej w Rydze

Obchody niepodległościowe w Szkole Polskiej w Rydze

Uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecia Łotwy w Ryskiej Szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz odbyła się 14 listopada 2018 r. W uroczystościach uczestniczyli Ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn, dyrektor Wykonawczy Samorządu Miasta Rygi Juris Radzevičs, radni z Rady Miejskiej, kierownik Wydziału Szkolnictwa Ogólnokształcącego Urzędu Miasta Rygi Anita Pēterkopa oraz żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Ādaži. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosiła Pani Ambasador oraz dyrektor Wykonawczy Samorządu Ryskiego. W uznaniu za wieloletni wkład w pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz na rzecz tak społeczności szkolnej, jak i oświaty polonijnej, pani Ambasador wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej czterem odznaczonym nauczycielkom: Andżelli Liepie, Inie Barkanovej, Vandzie Jelinskiej-Platace oraz Stanisławie Zagórskiej.

W części artystycznej uczniowie przedstawili drogi Polski i Łotwy do niepodległości, akcentując szczególnie to, co łączyło oba kraje w dążeniach niepodległościowych.