Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Rydze

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Rydze

Ponad pięćset osób zgromadziło się 18 maja w Wielkiej Gildii, żeby uczcić 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli łotewscy politycy, przedstawiciele instytucji państwowych i społecznych, dyplomaci, przedstawiciele organizacji kulturalnych, mediów oraz łotewscy Polacy. Ambasador RP Ewa Dębska przywitała publiczność, podkreślając, że uroczystość ta jest wyrazem podziękowania dla licznych przyjaciół i partnerów ambasady za dotychczasową współpracę. Zaprosiła też do wysłuchania koncertu pt. „Muzyczny pejzaż bałtycki” w wykonaniu Kwartetu Śląskiego. W Wielkiej Gildii zabrzmiały utwory polskiego kompozytora H. M. Góreckiego, estońskiego – A. Pärta, litewskiego – M. K. Čiurlionisa oraz łotewskiego kompozytora P. Vasksa.

            Kwartet Śląski istnieje nieprzerwanie od 1978 roku. Repertuar kwartetu to ponad 400 utworów kameralnych, z czego około 300 to kompozycje pochodzące z XX i XXI wieku. Śląscy kameraliści dokonali ponad 100 prawykonań kwartetów smyczkowych kompozytorów polskich i obcych, przy czym warto nadmienić, że znaczna ich część jest dedykowana właśnie kwartetowi. Dziś Kwartet Śląski cieszy się międzynarodową sławą, koncertując na estradach większości krajów europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Japonii, Chinach i Korei Południowej.