Ojciec Święty na Łotwie

Ojciec Święty na Łotwie

W Agłonie24 września odbyło się niesamowicie ważne dla łotewskich katolików, w tym wielu Polaków, wydarzenie – Łotwę odwiedził Papież Franciszek. 25 lat po poprzedniej wizycie papieża, wówczas Jana Pawła II na Łotwę, Agłona znów przywitała Ojca Świętego.

Oficjalna ceremonia powitalna papieża miała miejsce na ryskim zamku, Franciszek złożył również wieniec przed pomnikiem wolności w Rydze, odprawił także Mszę Ekumeniczną w katedrze luterańskiej w Rydze i wygłosił kazanie, w którym chwalił między innymi tolerancję religijną na Łotwie.

Najważniejszym punktem papieskiej wizyty na Łotwie była natomiast Msza Św. w głównym łotewskim sanktuarium maryjnym w Agłonie. Agłona to łotewska Częstochowa. To duchowe serce Łotwy, znane z cudownego wizerunku Matki Boskiej nazywanej Przewodniczką z Kwiatem. Każdego roku na uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia przyjeżdża tam ok. 100 tys. pielgrzymów.

Pod koniec XVII wieku w Agłonie miały miejsce objawienia maryjne. Maryja ukazała się Annie, kilkunastoletniej dziewczynie. Anna zobaczyła Matkę Bożą z dziecięciem na prawym ręku. Wkrótce powiązano to objawienie z widzeniem, które miał w tym samym momencie przeor dominikanów wileńskich: miał wizję białego kościoła z dwiema wieżami. Tak rozpoczął się kult maryjny w Agłonie i historia sanktuarium, którego gospodarzami zostali dominikanie

Msza Św. rozpoczęła się o godz. 16:00 czasu lokalnego, w Agłonie padało, ale pielgrzymi byli przygotowani na każde warunki. Wśród wiernych przybyłych do sanktuarium nie zabrakło łotewskich Polaków, ale i Polaków z kraju między innymi żołnierzy z PKW stacjonującego w Ādaži.

W homilii papież powiedział: „Podczas tej Eucharystii, tak jak w każdej sprawujemy pamiątkę tamtego dnia. U stóp krzyża Maryja przypomina nam o radości bycia uznanymi za Jej dzieci, a Jej Syn, Jezus, zachęca nas, abyśmy zabrali Ją do domu i umieścili w centrum naszego życia. Ona chce nas obdarzyć swoją odwagą, byśmy stali, trwali mocno na nogach, swoją pokorą, która pozwala Jej dostosować się do współrzędnych każdej chwili dziejów, i woła, abyśmy w tym Jej sanktuarium wszyscy zaangażowali się, by przyjąć siebie nawzajem bez dyskryminacji, i aby wszyscy na Łotwie wiedzieli, że jesteśmy gotowi dać pierwszeństwo najuboższym, podnieść tych, którzy upadli, oraz ugościć, przyjąć innych takimi, jakimi przybywają i stają przed nami”.

Modlitwę eucharystyczną papież Franciszek i koncelebransi odmówili w języku łacińskim, ale Ojcze nasz było już po łotewsku. Papież Franciszek podarował sanktuarium w Agłonie różaniec i kielich mszalny. Przekazał go na ręce biskupa miejsca, a zarazem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Łotwy. Papież Franciszek pobłogosławił uczestników Mszy Św., a liturgia się zakończyła okrzykami “Vivail Papa!” Papież zakończył wizytę apostolską na Łotwie i udał się na nocleg do Wilna, skąd następnego dnia wybrał się do Estonii.