OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W POLSKIEJ SZKOLE W RYDZE

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO  W POLSKIEJ SZKOLE W RYDZE

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Polskiej Ogólnokształcącej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze odbyły się ogólnokrajowe eliminacje X Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Łotwie. Organizatorem konkursu polonistycznego był, jak co roku, Podlaski Oddział Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”, mający swoją siedzibę w Białymstoku.

            W inauguracji olimpiady udział wzięli Ambasador RP na Łotwie – Ewa Dębska oraz Konsul RP – Wojciech Kraj. Organizatorów konkursu reprezentowała prezes ,,Wspólnoty Polskiej” Anna Kietlińska.

            W bieżącym roku szkolnym do konkursu przedmiotowego przystąpiło dziesięcioro uczniów z najstarszych klas 10, 11 oraz 12. Czworo z nich to reprezentanci Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu. Również czworo uczestników przyjechało z Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rzeżycy. Dwie uczennice reprezentowały Polską Szkołę Średnią im. Ity Kozakiewicz w Rydze.

            4 marca odbyła się pierwsza pisemna część olimpiady. Jak co roku, uczestnicy konkursu musieli wykazać się nie tylko dobrą znajomością polskiej literatury, ale również gramatyki oraz ortografii. Mieli bowiem za zadanie napisanie rozprawki na jeden z pośród pięciu konkursowych tematów lub dokonanie analizy i interpretacji wiersza Zbigniew Herberta pt. ,,Głos wewnętrzny.” Tematy były, jak zwykle, zróżnicowane. Dotyczyły szeroko pojętych problemów moralnych, społecznych oraz artystycznych podejmowanych zarówno w literaturze staropolskiej, dziewiętnastowiecznej oraz współczesnej. 5 marca uczniowie zmagali się z ustną częścią konkursu, podczas której musieli udzielić odpowiedzi na wylosowane pytania. Uczestników konkursu oceniała dwuosobowa komisja w składzie: dr Barbara Olech oraz Anna Kietlińska.

            Zwycięzcy olimpiady zakwalifikowali się do centralnych eliminacji w Polsce. Pierwsze miejsce zdobył Krzysztof Kazubovs, uczeń Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w  Rzeżycy, przygotowany pod kierunkiem Natalii Barcz. Drugie miejsce przypadło w udziale Inessie Żuromskiej, reprezentującej  Państwowe Polskie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu. Uczennicę przygotowała Agnieszka Jermołowicz. Na trzecim miejscu uplasowała się reprezentantka Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze – Dana Sawicka, przygotowana przez Eleonorę Pawlak.                                                                                    

                                                                                                         

 

Anetta Laskowska

Nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG