Opłatek ryskich Polaków

Opłatek ryskich Polaków

W gmachu Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz 13 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Ambasador RP na Łotwie Ewy Dębskiej, przedstawicieli Ambasady RP w Rydze, Metropolity Ryskiego, Arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza oraz środowisk polonijnych w Rydze.

Spotkanie rozpoczęły tradycyjne jasełka w wykonaniu wychowanków polskiej szkoły oraz świąteczne życzenia i modlitwa, którą poprowadził Arcybiskup Zbigniew Stankiewicz. W świąteczny nastrój wprowadziły polskie kolędy w wykonaniu chóru polonijnego „Polonez” oraz tradycyjne łamanie się opłatkiem.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Klubu Słowa Polskiego „Gawęda”, Ligi Polskich Kobiet oraz Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Relacji Polsko-łotewskich „Silesia”.