Otwarcie nagrobku Stanisława Syrewicza

Otwarcie nagrobku Stanisława Syrewicza

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA od kilku lat działa na Łotwie, realizując projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Pierwszym działaniem konserwatorskim organizacji w Dyneburgu była renowacja nagrobku Stanisława Syrewicza na Cmentarzu Katolickim.

Od drugiej połowy lipca 2023 r. na grupa specjalistów z Polski prowadziła prace nad monumentem, który zachował się w złym stanie. W ciągu wielu lat był przemalowywany i z czasem uszkodzone zostały jego elementy. Dokonano także dezynfekcji i wzmocnienia nagrobku. Konserwatorzy zrekonstruowali również porcelankę i płaskorzeźbę z Chrystusem, która została wykonana na podstawie analogii odsłonięcie.

Datę odsłonięcia wybrano nieprzypadkowo – 16 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Służby Zagranicznej. Jest to święto polskich dyplomatów i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W uroczystości na Cmentarzu Katolickim w Dyneburgu wzięła udział Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, przedstawicielka Łotewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prezes Oddziału „Promień” Związku Polaków na Łotwie w Dyneburgu Ryszard Stankiewicz oraz dyrektor Instytutu POLONIKA Dorota Janiszewska-Jakubiak.

Odnowiony pomnik nagrobny poświęcił ksiądz proboszcz parafii pw. Serca Jezusowego Andris Ševels. Następnie uczestnicy przedsięwzięcia udali się do Domu Polskiego, gdzie odbyło się na spotkanie poświęcone konsulowi Stanisławowi Syrewiczowi. Dyrektor Instytutu POLONIKA, Dorota Janiszewską-Jakubiak przedstawiła działalność organizacji na Łotwie, a Konsul RP na Łotwie Mariusz Podgórski przybliżył zebranym sylwetkę konsula Stanisława Syrewicza.