Otwarcie wystawy o Icie Kozakiewicz

Otwarcie wystawy o Icie Kozakiewicz

W przedostatni weekend stycznia w Domu Mniejszości Kulturowych w Rydze otwarto wystawę poświęconą pamięci pierwszej przewodniczącej Związku Polaków na Łotwie. Organizatorem ekspozycji był Związek Polaków na Łotwie we współpracy z Muzeum Frontu Narodowego Republiki Łotewskiej, a realizację wystawy umożliwiło wsparcie finansowe Funduszu Kapitału Kultury Łotwy.

Wystawa o Icie Kozakiewicz – to 20 ciekawych plansz z nieznanymi zdjęciami z życia naszej wybitnej Polki. Praca nad wystawą trwała ponad pół roku i zamknęła cykl imprez związanych z rokiem jubileuszowym Ity Kozakiewicz. W wernisażu wzięli udział Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze radca-minister Wojciech Kraj, prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Związków Mniejszości Narodowych Łotwy profesor Raffi Haradżanjan oraz licznie zebrani Polacy.

Wystawę zainaugurował koncert, w którym wzięli udział muzycy w bardzo różnym wieku, przedstawiając ciekawy repertuar. Nie zabrakło ani chóru „Polonez” pod kierownictwem Andrzeja Dańskiego, ani zespołu wokalnego z Polskiej Szkoły Średniej im. I. Kozakiewicz, ani Jurka Beinarowicza z gitarą. Bardziej poważne utwory wykonali sam maestro Raffi Haradżanjan, Ewa Sarkisjana Laura Daugele, Artur Szabazow oraz Wład Szulman.