Pierwsze „Oktoberfest Daugavpils”

 Pierwsze „Oktoberfest Daugavpils”

Dyneburg jest największym tyglem tradycyjnych kultur na Łotwie dlatego bardzo często odbywają się w mieście imprezy wielokulturowe. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano „Oktoberfest Daugavpils”, a jednym z głównych motywów festiwalu była twórczość mniejszości narodowych.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowało się stowarzyszenie „ERFOLG”, Twierdza Dyneburg, Asocjacja Stowarzyszeń Narodowych Łatgalii oraz stowarzyszenie „Latgales novadpētnieki”. Impreza składała się z czterech części: II Festiwalu Kultur Narodowych w Dyneburgu, I Festiwalu Piwa, Festiwalu Walk Wschodnich oraz Festiwalu Rekonstrukcji Historycznej. 23 września w podwórzu Centrum Sztuki im. Marka Rotko zaczęła się barwna i różnorodna zabawa. Na wstępie scenę zajęły miejskie zespoły dziecięce, a następnie zaprezentowały się zespoły mniejszości narodowych: Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, Żydzi, Ukraińcy, Litwini oraz Polacy. Kilka pięknych narodowych piosenek zaśpiewał chór „Promień”.

Wszyscy chętni mogli zwiedzić Twierdzę Dyneburg, bo organizatorzy oferowali bezpłatne wycieczki w języku rosyjskim oraz łotewskim. W kilku namiotach organizacje mniejszości narodowych prowadziły ciekawe warsztaty, dotyczące m.in. śpiewu, rzucania dzidy czy tworzenia oberegów, czyli słowiańskich lalek ochronnych.

            Impreza nie tylko zapewniła doskonałą rozrywkę i możliwość rodzinnego spędzenia czasu, lecz także przyczyniła się integracji mieszkańców naszego miasta.