Początek roku szkolnego w polskich szkołach na Łotwie

Początek roku szkolnego w polskich szkołach na Łotwie

Rozpoczęcie nauki w szkołach co roku zwiastują białe kokardy, wystrojone dzieci i wagony kwiatów. 1 września jest dniem szczególnym dla uczniów oraz nauczycieli, bo jest to czas podejmowania nowych wyzwań w nauce. W roku szkolnym 2016/2017 na Łotwie swoje podwoje dla uczniów otworzyły cztery polskie szkoły: w Daugavpilsie, Krasławiu, Rezekne oraz Rydze.

            Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Ryskiej Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz swoją obecnością zaszczycił nie tylko minister Oświaty i Nauki Republiki Łotewskiej Kārlis Šadurskis, lecz także przedstawiciele Ambasady RP w Rydze na czele z Ambasador Ewą Dębską o, a także dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu miasta Rygi Guntis Helmanis.  Dyrektor szkoły Krzysztof Szyrszeń, występując na rozpoczęciu roku szkolnego po raz pierwszy w roli gospodarza, podziękował za wsparcie i podkreślił znaczenie szkół mniejszości narodowych w systemie szkolnictwa powszechnego. Ambasador RP Ewa Dębska zaznaczyła, że obecność ministra jest nie tylko potwierdzeniem wagi, jaką łotewski rząd przywiązuje do szkolnictwa polskiego na Łotwie, uznania dla postawy szkół polskich w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, ale także wyrazem troski o jak najwyższy poziom nauczania w tej szkole mniejszości narodowej oraz o jak najlepsze przygotowanie młodego pokolenia obywateli Łotwy, o różnych korzeniach, do dorosłego życia.

W Daugavpils             ogromna sala Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego była po brzegi wypełniona uczniami, rodzicami i dziadkami. Na uroczystą akademię przybył wice-burmistrz miasta Pēteris Dzalbe, który życzył dzieciom i młodzieży sukcesów w nauce i wytrzymałości. Kapelan szkoły Michał Siwicki oraz ksiądz Jerzy Mukan udzielili zebranym błogosławieństwa. Dyrektorka placówki Halina Smulko wyraziła nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie udany i bogaty w ciekawe wydarzenia.

Krasławska Polska Szkoła Podstawowa im. Hrabiów Platerów zaczęła nowy rok szkolny od muzycznego przedstawienia szkolnego zespołu „Kropelki”, który jest obowiązkowym gościem wszystkich polskich imprez muzycznych na Łotwie. Życzenia wytrzymałości i sukcesów uczniom, gronu pedagogicznemu oraz rodzicom złożyli prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz oraz prezes Krasławskiego Oddziału Józef Dobkiewicz, który przybył na uroczystość z kolorowymi balonami oraz prezentami dla pierwszoklasistów. Dyrektorka szkoły Czesława Kozłowska podkreśliła, że najmniejsza szkoła polska na Łotwie jest prawdziwym ogniskiem polskości w dawnej kolebce kultury polskiej – Krasławiu, i dlatego powinniśmy zadbać o jej zachowanie.

Huczna inauguracja roku szkolnego odbyła się również w największej polskiej placówce edukacyjnej na Łotwie – Gimnazjum Polskim im. Stefana Batorego w Rezekne. W tym roku naukę w szkole zaczęło 544 uczniów. Przybyłych na uroczystość gości przywitała nie tylko zasłużona dyrektorka szkoły Walentyna Szydłowska, lecz również prezes fundacji „Oświata Polska za Granicą” Jacek Giebułtowicz i przedstawiciele miejskiego kuratorium oświaty. Nie zabrakło oprawy muzycznej, prezentów i życzeń.

Szkoły polskie na Łotwie są, bez wątpienia, jednym z kluczowych elementów zachowania i wzmacniania tożsamości polskiej, dla tego odpowiedzialność za przetrwanie i rozwój naszych placówek edukacyjnych powinna leżeć na sercu każdemu łotewskiemu Polakowi i Polce.